Informacje » Kraków międzynarodowym rynkiem nieruchomości

Kraków międzynarodowym rynkiem nieruchomości

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl przeanalizował udział cudzoziemców w transakcjach rynku nieruchomości.

Przykładem międzynarodowego charakteru tego rynku w Krakowie są dzielnice Kazimierz i Stradom uznawane za jedne z najlepszych lokalizacji mieszkaniowych (położone na południe od Rynku Głównego aż do Wisły).

Jak wynika z najnowszych badań w latach 2003-2007 w tych dzielnicach sprzedanych zostało 1047 mieszkań przy obrotach sięgających prawie 290 mln zł. Z tej liczby 242 kupujących to byli cudzoziemcy. Nabyli więc oni w ostatnich 5 latach 23% mieszkań, wydając na nie prawie 100 mln zł (34% łącznego obrotu).

Bardzo ciekawy jest wzrost zaangażowania w ostatnim czasie inwestorów zagranicznych. Jeszcze w latach 2003-2004 ich udział w ilości transakcji wynosił zaledwie 3-5%, by w okresie 2005-2007 skoczyć na poziom 33-39%. Jeszcze wyraźniej widać napływ kapitału zagranicznego po obrotach rynkowych z jego udziałem. Wzrósł on z 3% w 2003 r. do 40-46% w latach 2005-2007.

Zatem ostatnio prawie co druga złotówka została wydana na zakup mieszkania przez cudzoziemców !

Jakie były tego efekty na rynku?
Ceny mieszkań na Kazimierzu i Stradomiu wzrosły z 2.642 zł/m2 w 2003 r. do 8.770 zł/m2 w 2007 r. (wzrost ponad 3-krotny). A dla inwestorów zagranicznych kupujących w EUR i USD skok cen jest jeszcze większy: odpowiednio 4,6-krotny i 3,9-krotny. Stąd nie może dziwić znaczący udział zagranicznych sprzedających wynoszący 138 transakcji (13% na 5-letnim rynku, ale w samym 2007 już 18%). Jednak wśród sprzedających nadal przeważają cudzoziemcy, którzy nabyli mieszkania w drodze dziedziczenia lub wcześniejszych zakupów całych kamienic.

Podobny stopień zaangażowania kapitału zagranicznego występuje w innych krakowskich dzielnicach zabudowanych przedwojennymi, często zabytkowymi kamienicami. Natomiast mieszkania na nowych osiedlach oddalone od centrum i w gorszych lokalizacjach nie cieszą się już tak dużym zainteresowaniem zagranicznych nabywców. Ale na tych obszarach rozwinęły działalność deweloperską duże, międzynarodowe koncerny. Lecz jest to już temat na inny artykuł.


Krzysztof Bartuś
analityk i doradca rynku nieruchomości mrn.pl
k.bartus@mrn.pl

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Krzysztof Bartuś Krzysztof Bartuś
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. (...) »

Partnerzy Instytutu MRN