Informacje » Potrzeby i preferencje nabywców mieszkań w Krakowie - jesień 2008

Potrzeby i preferencje nabywców mieszkań w Krakowie - jesień 2008

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań przeprowadził badania ankietowe których celem było określenie aktualnych preferencji nabywców mieszkań deweloperskich w Krakowie i analiza struktury popytu na rynku deweloperskim w Krakowie w drugiej połowie 2008 r.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w dniach 12-13 września 2008 r. wśród klientów targów mieszkaniowych Giełda Domów i Mieszkań Kraków.

Analiza zebranych ankiet pozwoliła pozyskać unikalne i ważne dla uczestników rynku, a zwłaszcza inwestorów informacje o strukturze popytu oraz preferencjach, jakimi kierują się obecnie nabywcy nowo budowanych mieszkań w Krakowie. Specyfika badań marketingowych pozwala na bezpośrednie obserwacje strony popytowej, czyli zebranie informacji, które są niedostępne w innych źródłach danych, takich jak transakcje, oferty, czynsze czy inwestycje. Pełna informacja o zachowaniach rynkowych nabywców mieszkań jest bezcenna dla deweloperów przy sporządzaniu analiz opłacalności inwestycji czy biznes-planów, ale również dla instytucji finansujących rynek deweloperski, które na bieżąco powinny kontrolować ryzyko zaangażowanego kapitału. Informacje o preferencjach nabywców mieszkań oraz o strukturze zapotrzebowania na nowe mieszkania są istotne dla samorządów, które realizują politykę mieszkaniową oraz zadania z zakresu planowania przestrzennego na swoim terenie. Wreszcie inni uczestnicy rynku nieruchomości poszukują i wykorzystują informacje opisowe dotyczące struktury popytu na rynku mieszkaniowym, a są to m.in. rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie rynku nieruchomości, urbaniści i architekci oraz oczywiście doradcy i analitycy rynku nieruchomości.

Pełny tekst "Potrzeby i preferencje nabywców mieszkań w Krakowie - jesień 2008" w dziale ANALIZY.

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Maciej Grabowski Maciej Grabowski
Rzeczoznawca Majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, członek Komisji Opiniującej (...) »

Partnerzy Instytutu MRN