Informacje » Rynek gruntów i land development. [Maciej Grabowski]

Rynek gruntów i land development. [Maciej Grabowski]

W Krakowie rok 2008 po mocnym wzroście cen z lat 2006 i 2007 roku przyniósł stagnację  - istotny spadek ilości transakcji i wartości obrotu. W roku 2007 wartość wynikająca ze zrealizowanych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosła około 2,5 mld zł przy wolumenie obrotu na poziomie około 1800 transakcji. W roku 2008 zanotowano około 45% spadek ilości transakcji i ponad 60% spadek obrotów. To co było charakterystyczne w latach 2006 i 2007 a więc nie należące do rzadkości, transakcje opiewające na kilkadziesiąt i kilkaset milionów złotych odeszły w zapomnienie. Zanotowano jedynie nieco ponad 10 transakcji sprzedaży gruntów o wartości ponad 10 mln zł. Przejawem przesilenia rynku w 2008 roku jest również ilość transakcji gruntami o dużych powierzchniach – zanotowano jedynie 12 transakcji gruntami o powierzchni co najmniej 2 ha. Wyjątek stanowi transakcja sprzedaży gruntu w Olszanicy o powierzchni prawie 23 ha za 126 mln zł.
W latach 2006 i 2007 istotne znaczenie miały również transakcje wielkopowierzchniowymi terenami z zabudowaniami przeznaczonymi do rozbiórki traktujące nieruchomości jako tereny inwestycyjne. Takich transakcji praktycznie nie było w 2008 r.

Czytaj więcej w artykule Macieja Grabowskiego "Rynek gruntów i land development." w dziale ANALIZY.

 

Materiał pochodzi z IV Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl, która odbyła się 4 czerwca w hotelu Qubus.

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Krzysztof Bartuś Krzysztof Bartuś
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. (...) »

Partnerzy Instytutu MRN