Informacje » Nowy materiał w dziale ANALIZY

Nowy materiał w dziale ANALIZY

Wrocław w okresie ostatnich kilku lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, również na rynku gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.

 

Czytaj więcej w artykule Katarzyny Puterko "Analiza rynku nieruchomości gruntowych inwestycyjnych nabywanych pod inwestycje deweloperskie (budownictwo mieszkaniowe) na terenie miasta Wrocławia." w dziale ANALIZY.

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Jarosław Czerski Jarosław Czerski
Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, obecnie pełniący funkcję wiceprezesa, Członek Komisji Opiniującej Małopolskiego Stowarzyszenia (...) »

Partnerzy Instytutu MRN