Informacje » Podstawowe informacje dotyczące utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w miejsce spółdzielni mieszkaniowej

Podstawowe informacje dotyczące utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w miejsce spółdzielni mieszkaniowej

31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 873) zwana w dalszej części „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”, która wprowadziła szereg istotnych zmian, o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r., przewiduje dla posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, dwa sposoby utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w miejsce dotychczasowej spółdzielni mieszkaniowej.

Czytaj więcej>>>

 

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Tatiana Korniak Tatiana Korniak
Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości. Analityk Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl. Biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości oraz (...) »

Partnerzy Instytutu MRN