Informacje » Popyt mieszkaniowy w Warszawie. Preferencje nabywców mieszkań.

Popyt mieszkaniowy w Warszawie. Preferencje nabywców mieszkań.

Badania popytu mieszkaniowego w Warszawie zostały przeprowadzone wiosną 2011 r. wśród klientów Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl. Są to pierwsze z planowanej serii badań ankietowych na targach mieszkaniowych w Warszawie.
Przedmiotem badań zostali objęci potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku. Sposób doboru próby był celowy oraz przypadkowy (nielosowy). Badaniem objęto osoby deklarujące chęć zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w najbliższej przyszłości.
Opracowanie poprzedzone jest wstępem dającym statystyczny obraz Warszawy i poszczególnych jej dzielnic w zakresie istotnym dla rynku mieszkaniowego. Spojrzenie na rynek mieszkaniowy przez pryzmat statystki tego rynku w ostatnich latach pozwala na wyciągnięcie wniosków z badania preferencji nabywców i sformułowanie prognoz dotyczących przyszłości rynku.

Zawartość analizy:

1. Warszawa w liczbach
1.1. Ludność Warszawy i prognozy demograficzne
1.2. Potencjał ekonomiczny mieszkańców Warszawy
1.3. Zasoby mieszkaniowe w Warszawie na tle innych miast w Polsce (lata 2002-2010)
1.4. Budownictwo mieszkaniowe w Warszawie w latach 2002 – 2011 na tle innych miast w Polsce
2. Dzielnice Warszawy
2.1. Wielkość i zaludnienie w poszczególnych dzielnicach Warszawy
2.2. Struktura użytkowania gruntów i potencjał inwestycyjny w poszczególnych dzielnicach Warszawy
2.3. Infrastruktura i warunki życia w poszczególnych dzielnicach Warszawy
2.4. Zasoby mieszkaniowe w poszczególnych dzielnicach Warszawy
2.5. Podaż mieszkań na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym w poszczególnych dzielnicach Warszawy
3. Analiza preferencji nabywców mieszkań
3.1. Uwagi ogólne dotyczące przeprowadzonych badań
3.2. Profil potencjalnego nabywcy
3.3. Popyt mieszkaniowy – mieszkania poszukiwane przez nabywców
3.4. Cel zakupu i kryteria wyboru mieszkania
3.5. Czynniki odstraszające od wyboru konkretnej inwestycji
3.6. Lokalizacja i sąsiedztwo poszukiwanego mieszkania wraz z oceną zauważalności i atrakcyjności poszczególnych lokalizacji w oczach klientów
3.7. Opcje dodatkowe przy zakupie mieszkania

 

Więcej na podstronie OFERTA >>>

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Krzysztof Hojka Krzysztof Hojka
Rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia. Ekspert wrocławskiego i dolnośląskiego rynku nieruchomości. »

Partnerzy Instytutu MRN