Informacje » Komentarz do ustawy "deweloperskiej"

Komentarz do ustawy "deweloperskiej"

Uchwalona w dniu 16 września 2011 r. ustawa o ochronie praw nabytych lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. wprowadza zasadniczą regulację prawną w zakresie prowadzenia działalności deweloperskiej, mającą na celu przede wszystkim objęcie ochroną nabywców nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w rozumieniu ustawy, zwanego dalej mieszkaniem) . 
Wprowadzone zabezpieczenia nabywców mieszkań zmierza do zapewnienia ochrony poprzez:
1/ zabezpieczenie środków finansowych wpłacanych na rzecz dewelopera przez nabywców mieszkań,
2/ nałożenie na dewelopera obowiązku informowania nabywców mieszkań zarówno o deweloperze jak
i o realizowanym przez niego przedsięwzięciu inwestycyjnym, w ramach którego ma być wybudowane mieszkanie,
3/ uregulowanie przez ustawodawcę umowy deweloperskiej,
4/ wprowadzenie szczegółowej regulacji dotyczącej ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

 

Więcej w dziale OPINIE EKSPERTÓW >>>

Wyszukaj rzeczoznawcę






Poznaj nas

Paweł Drelich Paweł Drelich
Rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia. Ekspert wrocławskiego i dolnośląskiego rynku nieruchomości. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.  »

Partnerzy Instytutu MRN