Analizy » Analizy

Popyt na domy jednorodzinne we wrocławskim obszarze metropolitalnym

Michał Głuszak, Katarzyna Puterko [04.01.2012]

Badania popytu mieszkaniowego we Wrocławiu zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, we współpracy ze spółką redNet Media w drugim kwartale 2011 r. wśród klientów Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl. Są to już drugie z kolei badania ankietowe popytu mieszkaniowego realizowane w aglomeracji wrocławskiej. Poprzednią edycję przeprowadzono wiosną 2010 r. podczas Dolnośląskich Targów Mieszkaniowych organizowanych przez firmę Nowy Adres S.A.

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Krakowie

Jesień 2011

Piotr Krochmal [29.11.2011]

Kolejny raz Kraków bije rekord w ilości inwestycji. Nie ma dzielnicy gdzie nie przybyłoby mieszkań na sprzedaż. Na koniec III kwartału zanotowano na obszarze miasta 197 wielorodzinnych inwestycji deweloperskich będących w sprzedaży. Aż 75 z nich trafiło na rynek w tym roku. Mimo że ilość wchodzących na rynek inwestycji spada od dwu kwartałów, to w ofercie deweloperów ich liczba rośnie, co doprowadziło do rekordowego wyniku w dotychczasowej historii krakowskiego rynku deweloperskiego. W ostatnich dwu latach druga połowa roku należała do kupujących, rosły słupki sprzedawanych mieszkań w stosunku do pierwszych dwu kwartałów. W tym roku ten trend został złamany. Od połowy roku spada tempo sprzedaży, a ilość mieszkań w ofercie rośnie. Ten kto porwał się na realizację więcej niż jednego budynku jednocześnie - mocno odczuje załamanie sprzedaży. Pozostali muszą również pogodzić się z dłuższym pozostaniem na rynku z obecną ofertą. Kryzys nadchodzi dużymi krokami. Już nikt nie wierzy w ożywienie. To klient zaczyna rozdawać karty na rynku. Kto w porę tego nie zrozumie, będzie miał problem z zamknięciem inwestycji.

Polski rynek mieszkaniowy

Analiza porównawcza największych miast

Jarosław Strzeszyński [29.11.2011]

Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli, jest równocześnie jednym z najgorzej rozwiniętych rynków mieszkaniowych wśród 27 państw Unii.
W 2009 roku populacja Polski liczyła ogółem 38,18 mln osób a ilość mieszkań wynosiła 13,3 mln. Uwzględniając mieszkania wybudowane w 2010 roku oraz przyrost liczby ludności w tym czasie, na 1000 osób przypada w Polsce 351,5 mieszkań. Pod tym kątem, w Unii Europejskiej zajmujemy mało zaszczytne, ostatnie miejsce.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce wynosiła w 2009 r. 70,5 m2, a na 1 osobę przypadało 24,6 m2. Pod tym kątem na tle krajów Unii wypadamy nieco lepiej, mniejszą powierzchnię mieszkań na osobę mają do dyspozycji statystyczni Rumuni, Słowacy, Bułgarzy i Czesi, a niewiele większą Litwini i Łotysze. Wynika to głównie z proporcji ludności zamieszkałej w miastach i na wsiach, gdzie powierzchnie mieszkań są zdecydowanie większe. Tym niemniej, biorąc pod uwagę chociażby 42,8 m2 przypadające na statystycznego Niemca, 43,3 m2 na osobę w Austrii czy 51,8 m2 na osobę w Danii, można stwierdzić, że o komfortowych warunkach mieszkaniowych wciąż możemy jedynie marzyć.

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Katowicach

Lato 2011

Bożena Fojt, Tatiana Korniak [11.10.2011]

Przemiany gospodarcze oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska sprzyjają również inwestycjom mieszkaniowym. Aktualnie na terenie Katowic lokale mieszkalne oferowane są w 21 inwestycjach, domy jednorodzinne w 12 inwestycjach. Inwestycje wielorodzinne są rozmieszczone w centralnej i południowej części miasta w strefie pośredniej, natomiast domy jednorodzinne głównie w południowej peryferyjnej części Katowic. Południowe dzielnice mieszkaniowe są szczególnie atrakcyjne do zamieszkania przez ich niewielką odległość do centrum miasta 10-15 km oraz bliskość terenów zielonych.

Rynek wtórny mieszkań - aglomeracja śląska

Rynek lokali mieszkalnych w metropolii śląskiej w ostatnich sześciu kwartałach (01.2010 - 06.2011) - Porównanie z rokiem 2009.

Tatiana Korniak, Bożena Fojt [04.10.2011]

 Zapraszamy do lektury bardzo ciekawego opracowania dotyczącego sytuacji na wtórnym rynku mieszkań na Śląku. Analizą objęte zostały transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie aglomeracji śląskiej, zawężone ściślej do miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, dawniej zwanej Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym (w dalszej części opracowania zastosowano skróconą nazwę: Silesia). Silesia powstała z inicjatywy samorządowców miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Materiał porównuje dane z ostatnich miesięcy z wynikami roku 2009 i zawiera mnóstwo interesujących konkluzji.

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Krakowie

II kwartał 2011

Piotr Krochmal [27.06.2011]

Kraków bije kolejne rekordy w ilości inwestycji. Na koniec II kwartału zanotowano na obszarze miasta 182 inwestycje deweloperskie będące w sprzedaży w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Aż 55 z nich trafiło na rynek już po nowym roku. To doprowadziło do wyniku nienotowanego dotychczas na krakowskim rynku deweloperskim. Lato to cyklicznie już od lat pora roku w której na rynku występuje największa ilość inwestycji. Obecnie nie idzie to jednak w parze z ilością dostępnych mieszkań. Warszawa oferuje trzykrotnie więcej, choć ilość inwestycji wielorodzinnych jest tam niewiele większa. To wynik specyfiki Krakowa, coraz więcej mieszkań buduje się na inwestycjach kameralnych.

8
9
10
11
12
13

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Jarosław Zygmunt Jarosław Zygmunt
Rzeczoznawca majątkowy, doradca w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości, analityk rynku nieruchomości. Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców (...) »

Partnerzy Instytutu MRN