Analizy » Analizy

Polski rynek mieszkaniowy

Analiza porównawcza największych miast

Jarosław Strzeszyński [29.11.2011]

Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli, jest równocześnie jednym z najgorzej rozwiniętych rynków mieszkaniowych wśród 27 państw Unii.
W 2009 roku populacja Polski liczyła ogółem 38,18 mln osób a ilość mieszkań wynosiła 13,3 mln. Uwzględniając mieszkania wybudowane w 2010 roku oraz przyrost liczby ludności w tym czasie, na 1000 osób przypada w Polsce 351,5 mieszkań. Pod tym kątem, w Unii Europejskiej zajmujemy mało zaszczytne, ostatnie miejsce.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Polsce wynosiła w 2009 r. 70,5 m2, a na 1 osobę przypadało 24,6 m2. Pod tym kątem na tle krajów Unii wypadamy nieco lepiej, mniejszą powierzchnię mieszkań na osobę mają do dyspozycji statystyczni Rumuni, Słowacy, Bułgarzy i Czesi, a niewiele większą Litwini i Łotysze. Wynika to głównie z proporcji ludności zamieszkałej w miastach i na wsiach, gdzie powierzchnie mieszkań są zdecydowanie większe. Tym niemniej, biorąc pod uwagę chociażby 42,8 m2 przypadające na statystycznego Niemca, 43,3 m2 na osobę w Austrii czy 51,8 m2 na osobę w Danii, można stwierdzić, że o komfortowych warunkach mieszkaniowych wciąż możemy jedynie marzyć.

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Katowicach

Lato 2011

Bożena Fojt, Tatiana Korniak [11.10.2011]

Przemiany gospodarcze oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska sprzyjają również inwestycjom mieszkaniowym. Aktualnie na terenie Katowic lokale mieszkalne oferowane są w 21 inwestycjach, domy jednorodzinne w 12 inwestycjach. Inwestycje wielorodzinne są rozmieszczone w centralnej i południowej części miasta w strefie pośredniej, natomiast domy jednorodzinne głównie w południowej peryferyjnej części Katowic. Południowe dzielnice mieszkaniowe są szczególnie atrakcyjne do zamieszkania przez ich niewielką odległość do centrum miasta 10-15 km oraz bliskość terenów zielonych.

Rynek wtórny mieszkań - aglomeracja śląska

Rynek lokali mieszkalnych w metropolii śląskiej w ostatnich sześciu kwartałach (01.2010 - 06.2011) - Porównanie z rokiem 2009.

Tatiana Korniak, Bożena Fojt [04.10.2011]

 Zapraszamy do lektury bardzo ciekawego opracowania dotyczącego sytuacji na wtórnym rynku mieszkań na Śląku. Analizą objęte zostały transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie aglomeracji śląskiej, zawężone ściślej do miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, dawniej zwanej Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym (w dalszej części opracowania zastosowano skróconą nazwę: Silesia). Silesia powstała z inicjatywy samorządowców miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Materiał porównuje dane z ostatnich miesięcy z wynikami roku 2009 i zawiera mnóstwo interesujących konkluzji.

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Krakowie

II kwartał 2011

Piotr Krochmal [27.06.2011]

Kraków bije kolejne rekordy w ilości inwestycji. Na koniec II kwartału zanotowano na obszarze miasta 182 inwestycje deweloperskie będące w sprzedaży w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Aż 55 z nich trafiło na rynek już po nowym roku. To doprowadziło do wyniku nienotowanego dotychczas na krakowskim rynku deweloperskim. Lato to cyklicznie już od lat pora roku w której na rynku występuje największa ilość inwestycji. Obecnie nie idzie to jednak w parze z ilością dostępnych mieszkań. Warszawa oferuje trzykrotnie więcej, choć ilość inwestycji wielorodzinnych jest tam niewiele większa. To wynik specyfiki Krakowa, coraz więcej mieszkań buduje się na inwestycjach kameralnych.

Luksus pod Tatrami - czy to możliwe?

Podhalański rynek pierwotny, wiosna 2011

Marek Suchodół [11.04.2011]

Stolica Tatr była zawsze miejscem szczególnym z uwagi na walory krajobrazowo – turystyczne oraz niespotykaną gdzie indziej atmosferę, która przyciąga rzesze turystów z Polski i zagranicy.
Na lokalnym rynku nieruchomości Zakopanego i Kościeliska realizowanych jest co najmniej kilkanaście inwestycji w zakresie apartamentów mieszkalnych na sprzedaż, które są w różnym stopniu zaawansowania. Zakopane wyspecjalizowało się w budowie niewielkich budynków wielorodzinnych z co najwyżej kilkunastoma apartamentami natomiast aktualnie na terenie Kościeliska realizowane są inwestycje polegające na budowie niewielkich osad budynków (zazwyczaj drewnianych) jedno bądź dwurodzinnych, które sprzedawane są w całości.

Rynek lokali apartamentowych na tle całości inwestycji oferowanych do sprzedaży w Warszawie na rynku pierwotnym

Marta Górska [02.03.2011]

Przeglądając oferty lokali na rynku pierwotnym trudno nie oprzeć się wrażeniu, że częstokroć sformułowania takie jak „ apartament” bądź „mieszkanie o podwyższonym standardzie” jest nadużywane celem podniesienia prestiżu inwestycji. Trudno jest na terenie Warszawy wyłuskać takie inwestycje, które by można było wskazać jako te „bardziej apartamentowe” od pozostałych. Takie walory jak położenie na zamkniętym terenie, posiadanie miejsc garażowych, wykwintnie urządzony teren, wysoka jakoś materiałów wykończeniowych stają się niemalże standardem.

8
9
10
11
12
13

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Ewelina Wójciak Ewelina Wójciak
Rzeczoznawca Majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Biegły sądowy z zakresu wycen nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związana od 2007 r. Właścicielka (...) »

Partnerzy Instytutu MRN