Analizy » Analizy

Rynek powierzchni komercyjnych - handlowych i usługowych w Krakowie

Robert Zygmunt [13.09.2010]

Z początkiem 2010 r. powierzchnia handlowa w Polsce szacowana była na 7,5 - 8 mln m2. Średnie nasycenie powierzchni handlowej w Polsce wynosiło około 210 m2/tys. mieszkańców. To dużo na tle  średniej europejskiej - 230 m2/tys. mieszkańców, porównując siłę na-bywczą ludności w Polsce i w Europie. Według Eurostatu w 2008 r. PKB na jednego mieszkańca Polski wynosiło 57% unijnej średniej, co pozwalało zajmować czwarte miejsce od końca. Przeciętny Polak zarobił w 2007 r. trzy razy mniej niż Norweg, dwa razy mniej niż Niemiec.

Wtórny rynek mieszkaniowy w Krakowie

Oczekiwania przełamania trendu spadkowego

Krzysztof Bartuś [16.08.2010]

Kraków jest metropolią, w której od kilku lat nieznacznie zmniejsza się liczba mieszkańców. Równocześnie w tym okresie rosła liczba zawieranych małżeństw, a specyfiką miasta jest dodatkowa ponad 200-tysięczna „armia” studentów, którzy kreują głównie rynek najmu. W 2009 roku znacznie wzrosła powierzchnia miasta, na której obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego. Deweloperzy osiągnęli rekordowy wynik oddanych mieszkań - prawie 10 tysięcy. Biorąc pod uwagę obecne zasoby mieszkaniowe miasta wskaźnik ilości mieszkań na 1000 mieszkańców wynosi 426, co powoli zbliża nas do minimalnych wskaźników zachodniej Europy (450).

Krakowski rynek powierzchni biurowych

Powierzchnie czekają

Jarosław Czerski [02.08.2010]

Rynek nieruchomości biurowych w Krakowie w 2010 roku nadal tkwi w fazie recesji, pomimo sygnałów o zwiększonym zainteresowaniu inwestorów wynajmem powierzchni. Powodem wzrostów vacatów i spadków czynszów w Krakowie był największy w Polsce, jeśli chodzi o miasta regionalne, przyrost powierzchni biurowych w 2009 r. Ten prymat jak wynika to z sytuacji na tamtych rynkach Kraków utrzyma w roku 2010.
Są pierwsze oznaki większego zainteresowania powierzchniami do wynajęcia. Największa transakcja jaka miała miejsce to wynajęcie 10000 m2 przez Capgemini w Quatro Bussiness Park oraz odmrożenie części inwestycji Bonarka4Busisness z informacją o 60% wynajętej powierzchni. 
Trudno przewidzieć jak szybko powróci względna równowaga pomiędzy podażą i popytem. Na razie vacaty spędzają sen z powiek zarządcom kilku dużych biurowców. Obrazem jest poziom vacatów dla rynku biurowego w Krakowie obecnie (maj 2010 r.) plasujący się na poziomie 16%. Z uwagi na inwestycje w toku można spodziewać się wzrostu vacatów do końca roku nawet do poziomu 18%.

Rynek gruntów i land development w Krakowie

Realne nadzieje czy tylko złudzenia?

Maciej Grabowski [27.07.2010]

W Krakowie po słabym roku 2008 rok 2009 przyniósł dalszy spadek ilości transakcji i załamanie wartości obrotu. W rekordowym roku 2007 wartość wynikająca ze zrealizowanych transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych wyniosła około 2,5 mld zł przy wolumenie obrotu na poziomie około 1800 transakcji. W roku 2008 zanotowano około 900 transakcji i 870 mln zł obrotów. W roku 2009 wystąpiło około 500 transakcji, przy opłakanej wartości obrotu na poziomie 270 mln zł. W przeciągu dwóch lat nastąpił 90% spadek wartości obrotu. Na próżno można szukać transakcji opiewających na kilkadziesiąt milionów złotych, nie mówiąc już o kwotach sześciocyfrowych.

Małopolski rynek powierzchni logistycznych

Jarosław Zygmunt [20.07.2010]

W aglomeracji krakowskiej jak i samym Krakowie istnieje niespełna 0,1 mln m kw. powierzchni magazynowej, którą możemy zaliczyć do spełniających obecne standardy obiektów logistycznych.
Na sytuację tą ma wpływ wiele czynników, z których do najważniejszych należy zaliczyć  lokalizację w skali kraju, infrastrukturę komunikacyjną (również na poziomie krajowym) oraz sąsiedztwo Górnego Śląska, który obecnie zdecydowanie przewyższa Kraków pod względem infrastruktury drogowej.

Domy pod Krakowem

Alternatywa dla miasta

Piotr Mika [13.07.2010]

Rok 2009 potwierdził zainteresowanie mieszkańców Krakowa nieruchomościami w obszarze metropolitarnym miasta. Zainteresowanie to dostrzegli deweloperzy, którzy coraz częściej decydują się na inwestycje poza granicami administracyjnymi Krakowa, oferując możliwość zamieszkania we własnym domu za rozsądną cenę.
Na terenie gmin powiatu krakowskiego wciąż utrzymuje się wysoka ilość transakcji na rynku nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. Rynek w obszarze metropolitalnym jest interesującą alternatywą dla wciąż wysokich cen mieszkań, domów i gruntów w Krakowie (przy jednoczesnym spadku ilości transakcji nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na terenie miasta Krakowa).

10
11
12
13
14
15

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Leszek Olszewski Leszek Olszewski
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Uniwersytetu Ekonomicznego), Wydział Zarządzanie; analityk, specjalista w zakresie wycen spółek prawa handlowego, wartości (...) »

Partnerzy Instytutu MRN