Analizy » Analizy

Małopolski rynek powierzchni logistycznych

Jarosław Zygmunt [20.07.2010]

W aglomeracji krakowskiej jak i samym Krakowie istnieje niespełna 0,1 mln m kw. powierzchni magazynowej, którą możemy zaliczyć do spełniających obecne standardy obiektów logistycznych.
Na sytuację tą ma wpływ wiele czynników, z których do najważniejszych należy zaliczyć  lokalizację w skali kraju, infrastrukturę komunikacyjną (również na poziomie krajowym) oraz sąsiedztwo Górnego Śląska, który obecnie zdecydowanie przewyższa Kraków pod względem infrastruktury drogowej.

Domy pod Krakowem

Alternatywa dla miasta

Piotr Mika [13.07.2010]

Rok 2009 potwierdził zainteresowanie mieszkańców Krakowa nieruchomościami w obszarze metropolitarnym miasta. Zainteresowanie to dostrzegli deweloperzy, którzy coraz częściej decydują się na inwestycje poza granicami administracyjnymi Krakowa, oferując możliwość zamieszkania we własnym domu za rozsądną cenę.
Na terenie gmin powiatu krakowskiego wciąż utrzymuje się wysoka ilość transakcji na rynku nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi. Rynek w obszarze metropolitalnym jest interesującą alternatywą dla wciąż wysokich cen mieszkań, domów i gruntów w Krakowie (przy jednoczesnym spadku ilości transakcji nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na terenie miasta Krakowa).

Rynek domów jednorodzinnych w Krakowie

Stan wyczekiwania

Władysław Egner [05.07.2010]

Rynek domów jednorodzinnych stanowi stosunkowo niewielką część szeroko rozumianego rynku mieszkaniowego. Największy segment tego rynku stanowią lokale mieszkalne. Rynek domów jednorodzinnych w ostatnich latach rozwijał się w przeważającej mierze w okolicznych gminach, zaś na terenie Krakowa, rozwój przeżywał głównie rynek lokali mieszkalnych. Niewielka objętość tego rynku ma tę jednak zaletę, że rynek taki jest bardziej odporny na kryzysy.
Pomimo tego w roku 2009 rynek domów jednorodzinnych podobnie jak inne segmenty rynku nieruchomości cechował się spadkami. W odróżnieniu jednak od znacznie większego rynku lokali mieszkalnych nie zanotowano w tym segmencie tak znaczącego kryzysu. Od wielu lat, ta część rynku, charakteryzuje się niską podażą, co w przypadku kryzysu nie skutkuje zbyt gwałtownymi spadkami cen.
Aktywność rynku mierzona ilością zawartych transakcji spadła o dwadzieścia procent, zaś obrót zmalał o dwadzieścia cztery procent.

Czy Kraków jest nadal celem dla inwestorów hotelowych?

Rynek hotelowy w Krakowie na tle innych miast

Maria Bogdani, Maria Noworól [28.06.2010]

Sektor usług hotelowych w większości krajów dotkliwie odczuł spowolnienie, które miało miejsce w 2009 roku w globalnej gospodarce. Przyjazdy turystów międzynarodowych na całym świecie spadły, jak się szacuje, o 4% w 2009 do 880 milionów. RevPAR (Revenue per Available Room - przychód za jeden dostępny pokój) spadł w niektórych destynacjach nawet o 35%. Krajem, który odczuł największy spadek, jeśli chodzi o obłożenie oraz przychody ze sprzedaży, były Stany Zjednoczone - wynika z raportu Colliers International. Większość miast w Unii Europejskiej, Rosji oraz na Ukrainie odczuwa spadki wskaźnika RevPAR już od dłuższego czasu. Ten spadek jest tym większy, im bardziej lokalny rynek hotelowy jest uzależniony od gości z sektora biznesowego.

Analiza wrocławskiego pierwotnego rynku mieszkaniowego

Katarzyna Puterko [24.06.2010]

Pod koniec 2008 definitywnie skończył się trwający 2-3 lata boom inwestycyjno-budowlany i podobnie jak poprzednio wzrost cen, tak i koniec hossy na wrocławskim rynku nieruchomości, najszybciej zauważalny był w segmencie nieruchomości mieszkaniowych – i tu spadek cen był największy; wyraźnie dało się zaobserwować trend spadkowy zarówno cen mieszkań i domów na rynku pierwotnym i wtórnym jak też gruntów deweloperskich na terenie miasta. Również radykalny spadek liczby transakcji sprzedaży w latach 2008-2009 w porównaniu do lat 2006-2007 najbardziej widoczny był w przypadku nieruchomości mieszkaniowych.

Rynek gruntów i land development we Wrocławiu

W oczekiwaniu na wzrosty. Stabilizacja czy stagnacja?

Paweł Drelich, Joanna Nogal [22.06.2010]

Wrocław w okresie ostatnich lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany w latach 2006-2008 objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, na rynku gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.
Obecnie Wrocław w zakresie rynku nieruchomości jest jednym z trzech najdroższych miast w Polsce, rywalizując o drugie miejsce z Krakowem.

11
12
13
14
15

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Jarosław Strzeszyński Jarosław Strzeszyński
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, członek zarządu Małopolskiego (...) »

Partnerzy Instytutu MRN