Analizy » Analizy

Rynek domów jednorodzinnych w Krakowie

Stan wyczekiwania

Władysław Egner [05.07.2010]

Rynek domów jednorodzinnych stanowi stosunkowo niewielką część szeroko rozumianego rynku mieszkaniowego. Największy segment tego rynku stanowią lokale mieszkalne. Rynek domów jednorodzinnych w ostatnich latach rozwijał się w przeważającej mierze w okolicznych gminach, zaś na terenie Krakowa, rozwój przeżywał głównie rynek lokali mieszkalnych. Niewielka objętość tego rynku ma tę jednak zaletę, że rynek taki jest bardziej odporny na kryzysy.
Pomimo tego w roku 2009 rynek domów jednorodzinnych podobnie jak inne segmenty rynku nieruchomości cechował się spadkami. W odróżnieniu jednak od znacznie większego rynku lokali mieszkalnych nie zanotowano w tym segmencie tak znaczącego kryzysu. Od wielu lat, ta część rynku, charakteryzuje się niską podażą, co w przypadku kryzysu nie skutkuje zbyt gwałtownymi spadkami cen.
Aktywność rynku mierzona ilością zawartych transakcji spadła o dwadzieścia procent, zaś obrót zmalał o dwadzieścia cztery procent.

Czy Kraków jest nadal celem dla inwestorów hotelowych?

Rynek hotelowy w Krakowie na tle innych miast

Maria Bogdani, Maria Noworól [28.06.2010]

Sektor usług hotelowych w większości krajów dotkliwie odczuł spowolnienie, które miało miejsce w 2009 roku w globalnej gospodarce. Przyjazdy turystów międzynarodowych na całym świecie spadły, jak się szacuje, o 4% w 2009 do 880 milionów. RevPAR (Revenue per Available Room - przychód za jeden dostępny pokój) spadł w niektórych destynacjach nawet o 35%. Krajem, który odczuł największy spadek, jeśli chodzi o obłożenie oraz przychody ze sprzedaży, były Stany Zjednoczone - wynika z raportu Colliers International. Większość miast w Unii Europejskiej, Rosji oraz na Ukrainie odczuwa spadki wskaźnika RevPAR już od dłuższego czasu. Ten spadek jest tym większy, im bardziej lokalny rynek hotelowy jest uzależniony od gości z sektora biznesowego.

Analiza wrocławskiego pierwotnego rynku mieszkaniowego

Katarzyna Puterko [24.06.2010]

Pod koniec 2008 definitywnie skończył się trwający 2-3 lata boom inwestycyjno-budowlany i podobnie jak poprzednio wzrost cen, tak i koniec hossy na wrocławskim rynku nieruchomości, najszybciej zauważalny był w segmencie nieruchomości mieszkaniowych – i tu spadek cen był największy; wyraźnie dało się zaobserwować trend spadkowy zarówno cen mieszkań i domów na rynku pierwotnym i wtórnym jak też gruntów deweloperskich na terenie miasta. Również radykalny spadek liczby transakcji sprzedaży w latach 2008-2009 w porównaniu do lat 2006-2007 najbardziej widoczny był w przypadku nieruchomości mieszkaniowych.

Rynek gruntów i land development we Wrocławiu

W oczekiwaniu na wzrosty. Stabilizacja czy stagnacja?

Paweł Drelich, Joanna Nogal [22.06.2010]

Wrocław w okresie ostatnich lat był dynamicznie rozwijającym się miastem. Przełożyło się to na dynamikę rynku nieruchomości we Wrocławiu. Boom inwestycyjno-budowlany w latach 2006-2008 objął wszystkie rodzaje rynku nieruchomości we Wrocławiu, najbardziej odczuwalny był jednak na rynku nieruchomości mieszkaniowych, a co się z tym wiąże, na rynku gruntów niezabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkalne.
Obecnie Wrocław w zakresie rynku nieruchomości jest jednym z trzech najdroższych miast w Polsce, rywalizując o drugie miejsce z Krakowem.

Krajowy rynek mieszkaniowy

Stan oczekiwania

Jarosław Strzeszyński [16.06.2010]

Polski rynek mieszkaniowy w przeciwieństwie do najbardziej dotkniętych kryzysem rynków w Hiszpanii, Irlandii czy USA, jest rynkiem olbrzymiego niedoboru. Nasza ponura rzeczywistość to najniższy w krajach EU27 wskaźnik ilości mieszkań na 1000 mieszkańców wynoszący ok. 350, przy europejskiej średniej przekraczającej 420. Bardzo niski jest również wskaźnik pokazujący ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkań przypadających na 1 osobę: w Polsce wynosi on 23,21 m2/osobę w miastach i 24,74 m2/osobę na wsi.

Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu

Preferencje nabywców mieszkań - wiosna 2010

Katarzyna Puterko, Michał Głuszak [14.06.2010]

Materiał prezentuje wyniki badań ankietowych, które Instytut zrealizował we współpracy z firmą Nowy Adres S.A. z siedzibą w Warszawie w dniach 20 - 21 marca 2010 r. wśród klientów Dolnośląskich Targów Mieszkań w Hali Orbita we Wrocławiu.
Głównym celem badań było określenie aktualnych preferencji nabywców mieszkań we Wrocławiu i analiza struktury popytu na rynku deweloperskim we Wrocławiu w pierwszej połowie 2010 r.
Kwestionariusz ankiety składał się z 15 pytań o preferencje rynkowe ankietowanych oraz z 6 pytań dotyczących ich sytuacji ekonomiczno-społecznej. W badaniach wzięło udział 113 ankietowanych o rynku mieszkaniowym.
Analiza zebranych ankiet pozwoliła pozyskać unikalne i ważne dla uczestników rynku, a zwłaszcza inwestorów informacje o strukturze popytu oraz preferencjach, jakimi kierują się obecnie nabywcy nowo budowanych mieszkań we Wrocławiu.

11
12
13
14
15

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Robert Zygmunt Robert Zygmunt
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Przewodniczący Komisji Opiniującej (...) »

Partnerzy Instytutu MRN