Analizy » Analizy

Krajowy rynek mieszkaniowy

Stan oczekiwania

Jarosław Strzeszyński [16.06.2010]

Polski rynek mieszkaniowy w przeciwieństwie do najbardziej dotkniętych kryzysem rynków w Hiszpanii, Irlandii czy USA, jest rynkiem olbrzymiego niedoboru. Nasza ponura rzeczywistość to najniższy w krajach EU27 wskaźnik ilości mieszkań na 1000 mieszkańców wynoszący ok. 350, przy europejskiej średniej przekraczającej 420. Bardzo niski jest również wskaźnik pokazujący ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkań przypadających na 1 osobę: w Polsce wynosi on 23,21 m2/osobę w miastach i 24,74 m2/osobę na wsi.

Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu

Preferencje nabywców mieszkań - wiosna 2010

Katarzyna Puterko, Michał Głuszak [14.06.2010]

Materiał prezentuje wyniki badań ankietowych, które Instytut zrealizował we współpracy z firmą Nowy Adres S.A. z siedzibą w Warszawie w dniach 20 - 21 marca 2010 r. wśród klientów Dolnośląskich Targów Mieszkań w Hali Orbita we Wrocławiu.
Głównym celem badań było określenie aktualnych preferencji nabywców mieszkań we Wrocławiu i analiza struktury popytu na rynku deweloperskim we Wrocławiu w pierwszej połowie 2010 r.
Kwestionariusz ankiety składał się z 15 pytań o preferencje rynkowe ankietowanych oraz z 6 pytań dotyczących ich sytuacji ekonomiczno-społecznej. W badaniach wzięło udział 113 ankietowanych o rynku mieszkaniowym.
Analiza zebranych ankiet pozwoliła pozyskać unikalne i ważne dla uczestników rynku, a zwłaszcza inwestorów informacje o strukturze popytu oraz preferencjach, jakimi kierują się obecnie nabywcy nowo budowanych mieszkań we Wrocławiu.

Wrocławski wtórny rynek mieszkaniowy

Niespełnione złe wieszczby

Krzysztof Hojka [09.06.2010]

Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań  hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia i przyległych do niego gmin Długołęka, Czernica, Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Miękinia, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała.
Transakcje mieszkaniami spółdzielczymi zostały zebrane ze zdecydowanej większości spółdzielni wrocławskich, z pominięciem niektórych spółdzielni małych, w skład których wchodzi kilkunastu, kilkudziesięciu członków. Niepełne dane dotyczą również kilku spółdzielni stwarzających szczególne utrudnienia w udostępnianiu danych transakcyjnych.
Szczegółowe badanie transakcji w poszczególnych obrębach przeprowadzono w ciągu dwóch lat: 2008 i 2009. Analizę trendu zmian cen średnich przeprowadzono na podstawie transakcji z lat 2006 -2009 oraz początku roku 2010.

Wadowicki rynek mieszkaniowy

Potrzeby rynku a popyt efektywny

Wiesława Dzidek [31.05.2010]

Ceny działek w Wadowicach pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w roku 2009 wahały się od 25,00 -147,00 zł/m² gruntu. Cena średnia wynosiła 68,00 zł/m² gruntu i była o prawie 10% niższa od średniej ceny w 2008 r. Pomimo niewielkiego spadku cen gruntów zakup działki w Wadowicach jest trudny z uwagi na znikomą podaż. Oferowane działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, których cena przekracza 150,00 zł/m² nie znajdują nabywców.

Rynek lokali mieszkalnych w metropolii śląskiej (01.2009-03.2010)

Porównanie roku 2009 do 2008

Tatiana Korniak [31.05.2010]

Analizą objęte zostały transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie aglomeracji śląskiej, zawężone ściślej do miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, dawniej zwanej Górnośląskim Związkiem Metropolitalny (w dalszej części opracowania zastosowano skróconą nazwę: Silesia). Silesia powstała z inicjatywy samorządowców miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Raport o stanie rynku

Nieruchomości gruntowych inwestycyjnych pod inwestycje w budownictwo mieszkaniowe na terenie Wrocławia.

Katarzyna Puterko [16.03.2010]

Obecnie można już powiedzieć z całą pewnością, że nie sprawdziły się pesymistyczne przepowiednie co do stanu rynku nieruchomości pod koniec 2009 r. W 2008 r. oraz na przełomie 2008/2009 r. najczęstsze prognozy trendów na rynku mieszkaniowym na najbliższy rok przewidywały spadki cen mieszkań na rynku wtórnym o przynajmniej 20-30% oraz problemy firm deweloperskich – brak płynności, a co za tym idzie bankructwa i wstrzymania inwestycji. Wiele podmiotów – zarówno osób fizycznych jak też firm inwestycyjnych - przestraszyło się doniesień o kryzysie, zwłaszcza że przewidywania były bardzo pesymistyczne co do rozwoju sytuacji, część potencjalnych nabywców wstrzymywała się z zakupem czekając na duże obniżki cen.

12
13
14
15

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Marcin Smagacz Marcin Smagacz
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (...) »

Partnerzy Instytutu MRN