Analizy » Analizy

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Ograniczenia wpływające na sektor inwestycyjny

Marcin Smagacz [25.10.2016]

Nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. w sposób znaczący ograniczyła obrót nieruchomościami rolnymi, co zwłaszcza jest odczuwalne w sektorze inwestycyjnym. Okazuje się bowiem, iż wiele atrakcyjnych nieruchomości (zwłaszcza zlokalizowanych w obrębie administracyjnym miast) spełnia kryteria „nieruchomości rolnej” podlegającej reżimowi Ustawy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę usystematyzowania ograniczeń obrotu nieruchomościami rolnymi związanych z nowelizacją oraz ich interpretacji celem wskazania potencjalnych rozwiązań dla podmiotów zainteresowanych inwestowaniem na terenach objętych Ustawą. Zadanie jest o tyle trudne, że wykładania aktualnie obowiązujących przepisów dopiero się gruntuje, brak jest literatury przedmiotu czy orzeczeń sądu, pozwalających na jednoznaczne określenie zakresu obowiązywania Ustawy.

III kwartał 2016 na rynku mieszkaniowym

Rekordy w stanie równowagi

Piotr Krochmal [21.10.2016]

Wydawało się, że rekordy sprzedażowe na krakowskim rynku mieszkaniowym mamy już dawno za sobą, a jednak III kwartał br. daje nadzieję na kolejny rekord sprzedażowy, który może paść w mijającym roku. Rynek od początku 2014 r. nie zwalnia tempa, co wykreowało najdłuższy okres dobrej sprzedaży na krakowskim rynku od czsu hossy związanej z wejściem do UE. Dwa pierwsze kwartały tego roku były ponadprzeciętnie obfite w transakcje, ale to co wydarzyło się w III kwartale przeszło najśmielsze oczekiwania. Mimo okresu wakacyjnego, perturbacji związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, w tym kwartale sprzedano o 1/3 więcej mieszkań niż w poprzednim kwartale. Wydaje się, że tak dobra sprzedaż powinna doprowadzić do zmniejszenia nawisu podażowego w naszym mieście, ale do tego nie doszło. Boom inwestycyjny trwa w najlepsze i zaangażowanie inwestorów nadal nabiera rozmachu. Co prawda spadła nieznacznie ilość inwestycji na terenie miasta, ale za to wzrosła ilość oferowanych mieszkań, co świadczy tylko o zwiększającym się znaczeniu dużych projektów deweloperskich, które w ostatnim czasie zasiliły rynek. Doprowadziło to to rekordowej podaży mieszkań o poziomie nie notowanym jeszcze nigdy na krakowskim rynku mieszkaniowym.

Rynek powierzchni biurowych w Krakowie

Jarosław Czerski [20.05.2016]

Rynek nieruchomości biurowych w Krakowie w 2015 ożywił się za sprawą wejścia do Krakowa dużych inwestorów takich jak Skanska oraz Echo oraz dużej aktywności mniejszych inwestorów. Na równym wysokim poziomie inwestuje największy krakowski developer czyli Buma.

Po największym przyroście powierzchni biurowych w 2009 r. ilość inwestycji spadła do poziomu 38 tys. m kw. w roku 2013 by następnie w 2014 r. osiągnąć największy przyrost powierzchni w wysokości 120 tys. m kw. Rok 2015 był słabszy z powodu niedokończenia kilku planowanych na 4Q inwestycji i zamknął się oddaną powierzchnią na poziomie 62 tys. m kw. Przeniesienie oddania tych inwestycji na 2016 r. spowoduje kolejny rekord gdyż możemy spodziewać się oddania około 140 tys. m kw. Możliwe, że przyrost powierzchni w 2017 r. przekroczy 200 tys. m kw.

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie

Badania ankietowe, IV kw. 2015

Michał Głuszak, Piotr Krochmal [29.04.2016]

Badania popytu mieszkaniowego w Krakowie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, w czasie 113. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań (KGDiM). Badaniami objęto klientów odwiedzających KGDiM, a zatem potencjalnych nabywców mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim). Przedmiotem badań jest zatem popytowa strona rynku mieszkaniowego. 
W raporcie można znaleźć odpowiedź na pytania:
- kim są potencjalni nabywcy mieszkań?
- na jakie mieszkania jest obecnie największy popyt?
- jakie są najważniejsze kryteria wyboru mieszkania na rynku pierwotnym?
- jakie czynniki odstraszają od wyboru konkretnej inwestycji?
- które lokalizacje w Krakowie cieszą się największym powodzeniem?
- jak zmieniał się popyt mieszkaniowy w ostatnich latach?
- jakie są prognozy potencjalnych nabywców na najbliższy rok i co z tego wynika dla popytu mieszkaniowego?

Analiza nieruchomości gruntowych na terenie powiatu krakowskiego

Ewelina Wójciak [30.03.2016]

Kolejny rok przeszedł do historii. Trwa nowy – 2016 – i to na dobre. Już zdążył objawić się nam nowymi transakcjami, tak w sektorze nieruchomości inwestycyjnych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową czy usługową, jak i sektorze gruntów rolnych, rozumianym również jako użytki zielone, leśne, sady i inne o podwyższonej czynności biologicznej. Tym bardziej należy rozliczyć rok 2015, podsumować rynek gruntów powiatu krakowskiego, by poznać jakie zadania czy jakie rekordy zostały pobite i jak wysoko zawiesił poprzeczkę swojemu następcy, któremu dajemy 365 dni na popis licząc od 1 stycznia 2016 roku. Ku podsumowaniu spieszę tym bardziej, iż 2015 na tle czterech poprzednich lat jest niewątpliwie inny, bogatszy, ciekawszy i zdecydowanie bardziej żywy.

IV kwartał 2015 na krakowskim rynku mieszkaniowym

Piotr Krochmal [15.03.2016]

Szczyt boomu inwestycyjnego wydaje się być za nami. Deweloperzy ograniczyli w drugiej połowie 2015 r. zaangażowanie w nowe projekty. Było ich ilościowo 27% mniej niż w pierwszej połowie roku. To ochłodzenie zostało wymuszone ogromną nadpodażą, która w poprzednim kwartale zbliżyła się do 10 tys. mieszkań będących w ofercie. Stabilność rynku została zachwiana, a odbiło się to na cenach mieszkań. Jednak bardzo dobra sprzedaż z końca roku, zniwelowała spadki cen, i nie okazały się one problemem dla dobrego funkcjonowania firm deweloperskich. Bezwzględna konkurencja wywołana nawisem podażowym ostudziła głowy kolejnym inwestującym na rynku deweloperskim, choć ta mniejsza aktywność może też wynikać z miesięcy zimowych, w których z reguły rozpoczyna się mniej nowych inwestycji.

1
2
3
4
5
6

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Maria Noworól Maria Noworól
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości, architekt. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, członek Komisji Etyki (...) »

Partnerzy Instytutu MRN