Analizy » Analizy

Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu

I połowa 2012 - raport z badań ankietowych

Michał Głuszak, Katarzyna Puterko [10.10.2012]

Badania popytu mieszkaniowego we Wrocławiu zostały przeprowadzone w I poł. 2012 r. wśród klientów Targów Mieszkaniowych. Są to trzecie z kolei, coroczne badania ankietowe przeprowadzone na targach mieszkaniowych we Wrocławiu.

Podobnie jak w innych miastach przedmiotem badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku. Sposób doboru próby był celowy oraz przypadkowy (nielosowy). Badaniem objęto osoby deklarujące chęć zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w najbliższej przyszłości. Odpowiednia wielkość próby w kontekście rozmiarów rynku deweloperskiego we Wrocławiu (mierzonego liczbą zrealizowanych transakcji) w zupełności umożliwiła realizację postawionych celów badawczych.

Analiza Wrocławskiego pierwotnego rynku mieszkaniowego

Katarzyna Puterko [21.09.2012]

W latach poprzednich 2010 - 2011 przewidywania co do dalszego rozwoju wrocławskiego rynku pierwotnego w zakresie budownictwa wielorodzinnego były raczej optymistyczne - deweloperzy oczekiwali względnej stabilizacji rynku, z umiarkowaną tendencją rozwojową. Stąd tak duża (ciągle rosnąca) liczba rozpoczynanych inwestycji – inwestorzy zakładali, że przy obniżonych cenach mieszkań popyt wzrośnie lub przynajmniej utrzyma się na dotychczasowym poziomie i nie będzie problemów ze sprzedażą mieszkań. Do tej pory na rynku wrocławskim taka polityka się sprawdzała, jednak obecnie wydaje się, że realne szanse na spełnienie życzeń firm deweloperskich są jeszcze mniej prawdopodobne niż w roku ubiegłym. Już od prawie 2 lat rynek deweloperski znajduje się w fazie nierównowagi. Z jednej strony mamy olbrzymią i ciągle rosnącą podaż, z drugiej strony w miarę stabilny popyt mieszkaniowy, który jest dodatkowo ograniczany przez bardzo wiele czynników, zaczynając od siły nabywczej gospodarstw domowych, aż po ograniczenia wynikające pośrednio z regulacji prawnych.

Materiał pochodzi z VII Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku NIeruchomości mrn.pl, która odbyła się 23 maja 2012 r. w Krakowie.

Deweloperski rynek mieszkaniowy w Warszawie

Wiosna 2012

Marta Górska [31.08.2012]

Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Warszawie dokonana na jesieni 2011 r. pozwoliła postawić hipotezę, że deweloperzy zamierzają pobić rekord w ilości inwestycji będących w sprzedaży. Przedstawiono wówczas blisko 250 inwestycji będących w sprzedaży oraz zarysowano prognozy związane z planowanym wprowadzeniem kolejnych inwestycji. Teraz, po pół roku możemy już sprawdzić, czy i jak radzą sobie deweloperzy ze sprzedażą mieszkań w obliczu tak ogromnej podaży.

Materiał pochodzi z VII Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku NIeruchomości mrn.pl, która odbyła się 23 maja 2012 r. w Krakowie.

Zakopane - rynek developerski

Marek Suchodół [08.08.2012]

Aktualnie na terenie miasta Zakopane realizowanych jest kilkadziesiąt inwestycji developerskich, które znajdują się w różnym stopniu zaawansowania, znaczna ich część dotyczy realizacji rozpoczętych w latach 2008 – 2010, które do dnia dzisiejszego nie zostały sprzedane w 100%.

Krakowskie Mount Everest

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Krakowie, lato 2012

Piotr Krochmal [24.07.2012]

Kraków, kolejny raz bije rekordy. Szósty kwartał z rzędu wzrosła ilość oferowanych inwestycji. Ale na tym koniec, gdyż II kwartał (w zasadzie tylko m-c kwiecień) był ostatnim w którym można było ogłosić lub wprowadzić do sprzedaży inwestycję bez wymogu otwierania rachunku powierniczego. W tym kwartale weszła bowiem w życie ustawa potocznie zwana „deweloperską”, regulująca stosunki pomiędzy deweloperem a osobami fizycznymi nabywającymi mieszkania. To ona spowodowała wysyp inwestycji, które jeszcze długo leżałyby w szufladach deweloperów zanim ujrzałyby światło dzienne.

Ruch budowlany w Krakowie

Sylwia Musiał, Monika Musiał - Malagó [18.07.2012]

Badania ruchu budowlanego są prowadzone w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Architektury i Urbanistyki. Dzięki uprzejmości tego wydziału, w niniejszym opracowaniu zawarto porównanie danych dotyczących ruchu budowlanego w ostatnim dziesięcioleciu, na podstawie danych źródłowych pochodzących ze sprawozdań Urzędu Miasta Krakowa. W oparciu o dane dotyczące rodzaju inwestycji dokonano ich podziału na cztery kategorie: budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne i zespoły mieszkaniowe, obiekty usług komercyjnych oraz obiekty przemysłowe.

6
7
8
9
10
11

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Ewelina Wójciak Ewelina Wójciak
Rzeczoznawca Majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Biegły sądowy z zakresu wycen nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związana od 2007 r. Właścicielka (...) »

Partnerzy Instytutu MRN