Analizy » Analizy

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Krakowie

Jesień 2012

Piotr Krochmal [26.11.2012]

Opadły emocje związane z wprowadzeniem ustawy regulującej stosunki pomiędzy deweloperem a osobami fizycznymi nabywającymi mieszkania, która weszła w życie pół roku temu. Ten czas pozwolił na ustabilizowanie się rynku. Większość z kilkudziesięciu inwestycji, które ogłaszano jedynie dla spełnienia wymogu wprowadzenia ich na rynek, wróciła czasowo do szuflad spółek deweloperskich. Tylko kilkanaście z nich wprowadzono na rynek w pełnym wymiarze (rozpoczęto ich realizację). Zdarzyły się także jednostkowe przypadki całkowitej rezygnacji z realizacji projektów będących już w sprzedaży i wycofanie się z rynku spółek będących na nim od kilku lat. To doprowadziło do, pierwszego od blisko dwu lat, spadku w ilości inwestycji będących aktualnie w ofercie deweloperów. Ta ilość skurczyła się gwałtownie. Obecnie w ofercie na obszarze miasta jest 184 inwestycje wielorodzinne, które są aktualnie w sprzedaży.

Początek kryzysu czy tylko korekta?

Wrocławski wtórny rynek mieszkaniowy

Krzysztof Hojka [08.11.2012]

Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia i przyległych do niego gmin Długołęka, Czernica, Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Miękinia, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała.
Transakcje mieszkaniami spółdzielczymi zostały zebrane ze zdecydowanej większości spółdzielni wrocławskich, z pominięciem niektórych spółdzielni małych, w skład których wchodzi kilkunastu, kilkudziesięciu członków. Niepełne dane dotyczą również kilku spółdzielni stwarzających szczególne utrudnienia w udostępnianiu danych transakcyjnych.
Szczegółowe badanie transakcji w poszczególnych obrębach przeprowadzono w ciągu dwóch lat: 2010 i 2011. Analizę trendu zmian cen średnich przeprowadzono na podstawie transakcji z lat 2006 - 2011 oraz dwóch miesięcy roku 2012.

Materiał pochodzi z VII Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, która odbyła się 23 maja 2012 r. w Krakowie.

Popyt mieszkaniowy w Warszawie

II kwartał 2012 - raport z badań ankietowych

Marta Górska, Jarosław Strzeszyński, Michał Głuszak [26.10.2012]

Badania popytu mieszkaniowego w Warszawie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, we współpracy z serwisem tabelaofert.pl w drugim kwartale 2012 r. wśród klientów Targów Mieszkaniowych w Warszawie. Są to już drugie z kolei badania ankietowe realizowane w stolicy. Poprzednia edycja przeprowadzono na tych samych targach w 2011 roku. Przedmiotem obecnych badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku.

Popyt mieszkaniowy we Wrocławiu

I połowa 2012 - raport z badań ankietowych

Michał Głuszak, Katarzyna Puterko [10.10.2012]

Badania popytu mieszkaniowego we Wrocławiu zostały przeprowadzone w I poł. 2012 r. wśród klientów Targów Mieszkaniowych. Są to trzecie z kolei, coroczne badania ankietowe przeprowadzone na targach mieszkaniowych we Wrocławiu.

Podobnie jak w innych miastach przedmiotem badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku. Sposób doboru próby był celowy oraz przypadkowy (nielosowy). Badaniem objęto osoby deklarujące chęć zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w najbliższej przyszłości. Odpowiednia wielkość próby w kontekście rozmiarów rynku deweloperskiego we Wrocławiu (mierzonego liczbą zrealizowanych transakcji) w zupełności umożliwiła realizację postawionych celów badawczych.

Analiza Wrocławskiego pierwotnego rynku mieszkaniowego

Katarzyna Puterko [21.09.2012]

W latach poprzednich 2010 - 2011 przewidywania co do dalszego rozwoju wrocławskiego rynku pierwotnego w zakresie budownictwa wielorodzinnego były raczej optymistyczne - deweloperzy oczekiwali względnej stabilizacji rynku, z umiarkowaną tendencją rozwojową. Stąd tak duża (ciągle rosnąca) liczba rozpoczynanych inwestycji – inwestorzy zakładali, że przy obniżonych cenach mieszkań popyt wzrośnie lub przynajmniej utrzyma się na dotychczasowym poziomie i nie będzie problemów ze sprzedażą mieszkań. Do tej pory na rynku wrocławskim taka polityka się sprawdzała, jednak obecnie wydaje się, że realne szanse na spełnienie życzeń firm deweloperskich są jeszcze mniej prawdopodobne niż w roku ubiegłym. Już od prawie 2 lat rynek deweloperski znajduje się w fazie nierównowagi. Z jednej strony mamy olbrzymią i ciągle rosnącą podaż, z drugiej strony w miarę stabilny popyt mieszkaniowy, który jest dodatkowo ograniczany przez bardzo wiele czynników, zaczynając od siły nabywczej gospodarstw domowych, aż po ograniczenia wynikające pośrednio z regulacji prawnych.

Materiał pochodzi z VII Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku NIeruchomości mrn.pl, która odbyła się 23 maja 2012 r. w Krakowie.

Deweloperski rynek mieszkaniowy w Warszawie

Wiosna 2012

Marta Górska [31.08.2012]

Analiza pierwotnego rynku mieszkaniowego w Warszawie dokonana na jesieni 2011 r. pozwoliła postawić hipotezę, że deweloperzy zamierzają pobić rekord w ilości inwestycji będących w sprzedaży. Przedstawiono wówczas blisko 250 inwestycji będących w sprzedaży oraz zarysowano prognozy związane z planowanym wprowadzeniem kolejnych inwestycji. Teraz, po pół roku możemy już sprawdzić, czy i jak radzą sobie deweloperzy ze sprzedażą mieszkań w obliczu tak ogromnej podaży.

Materiał pochodzi z VII Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku NIeruchomości mrn.pl, która odbyła się 23 maja 2012 r. w Krakowie.

6
7
8
9
10
11

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Leszek Olszewski Leszek Olszewski
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Uniwersytetu Ekonomicznego), Wydział Zarządzanie; analityk, specjalista w zakresie wycen spółek prawa handlowego, wartości (...) »

Partnerzy Instytutu MRN