Dokonania

Instytut doradcą inwestycyjnym

Instytut obsługuje jako doradca rynku nieruchomości samorządy dużych miast przy opracowywaniu koncepcji zmian planistycznych i uwarunkowań rynkowych oraz wiodące spółki publiczne notowane na GPW przy badaniu rynków najmu powierzchni komercyjnych w całym kraju. Wykonuje komercyjne analizy wybranych segmentów rynku nieruchomości na potrzeby deweloperów, banków, funduszy inwestycyjnych. Współpracuje z przedstawicielami mediów, a jego analitycy regularnie prezentują swoje opinie o rynku nieruchomości w wielu środkach masowego przekazu. Analitycy i rzeczoznawcy Instytutu doradzają prawie wszystkim bankom kredytującym sektor nieruchomości sporządzając dla nich profesjonalne opinie o wartości nieruchomości. Analitycy i rzeczoznawcy majątkowi Instytutu jako uznani profesjonaliści pełnią funkcje biegłych sądowych i arbitrów w branżowych komisjach opiniujących, arbitrażowej i w postępowaniach mediacyjnych.

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Paweł Drelich Paweł Drelich
Rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia. Ekspert wrocławskiego i dolnośląskiego rynku nieruchomości. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.  »

Partnerzy Instytutu MRN